Totalt antall sidevisninger

onsdag 30. januar 2013

Om å abdisere - overlate trona!

På måndag kom meldinga om at dronning Beatrix overlet den hollandske trona til sonen, kronprins Willem-Alexander. I Nederland er det tradisjon for slikt, eg kan enno minnes då kronprinsesse Beatrix overtok trona etter si mor, dronning Juliana, i 1980. Wikipedia fortel at etter denne hendinga 30.april 1980, blir dagen feira i heile Nederland som Koniginnedag. Eg trur det blir veldig spesielt i år å overlate trona til ein konge på denne Dronningdagen! Og vonar seremonien blir sendt på NRK - eg sitt klar!

Naturleg nok kjem det mange påstandar frå andre plassar i Europa kor det er folk som vil at kongen eller dronninga abdiserer snarast. Frå England kom Daily Mail fort med ein større artikkel kor dei ynskjer at prins Charles skal seie frå seg sin arverett til trona når Dronning Elizabeth II døyr, slik at prins William og hertuginne Kate kan bli konge og dronning. Argumentet er mellom anna at viss dronninga lever i endå 10 år til, vil Charles vere 74 år når han overtek som regent! Ja, det blir nok kanskje ikkje det ein tenker på som fornying av det britiske kongehuset, nei...
I går, tysdag, var Carl Erik Grimstad, tidligare tilsett på slottet, ute i nyheitene og krevde Kong Harald sin avgang. No er det på tide at kronprins Haakon får overta, hevda han!

Det er det eg har plukka opp i nyheitene så langt. Årleg kjem det krav frå ymse svenskar om at Kong Carl Gustav må abdisere, så kan den flotte kronprinsesse Victoria bli dronning. Det kjem nok garantert ei eller anna slags tabbe frå svenskekongen i år og, så då veit vi kva Se og Hør vil skrive om...
Pussig nok er det sjeldan ein høyrer tilsvarande frå Danmark... Men no har dronning Margrethe blitt så sjukeleg og dårleg til beins - truleg røykefota - så no synes eg ho må overlate trona til den ranke kronprins Frederik!
Det samme ser vi i Spania... Dei siste åra har det vore mykje skriveri om Kong Juan Carlos og noko utruskapsaffærer han var innblanda i - var det ikkje ein unge og innblanda i det? Få han til å abdisere snarast, seier no eg!
Og så var det han her Albert av Belgia då... Kong Harald sitt eige søskenborn... Gamle mannen - langt over 70...
Og han Albert i Monaco - sei meg, blir det ikkje ungar der snart? Og prinsesse Caroline sin eldste son, Andrea, venter eit uektefødt born med kjærasten, og sida dei ikkje rekk å gifte seg før den kjem, blir ikkje den arving... Og Albert sine uektefødde born i USA er jo heller ikkje arvingar...
Er det mange fleire monarki igjen i Europa å skrive om då? Det er så mange flotte tronarvingar som står parat til å overta etter foreldra sine - kanskje ein bare skulle foreina seg i ein felles norm for alle monarkar: Abdiser ved fylte 70! Men ikkje Kong Harald då - for han vil vi ha til han tek sitt siste andedrag!
Legg inn en kommentar

Etiketter