Totalt antall sidevisninger

fredag 22. mars 2013

Strålande dagar på Løvebakken i Tigerstaden!

Denne veka var eg så heldig at eg fekk delta på eit tredagars lærarkurs på Stortinget - populært kalt Løvebakken! Løvene finn du på utsida av stortingsbygninga, og i følgje historia var det arkitekten som visste av to fangar på Akershus som kunne greie å hogge ut desse løvene i stein.Kurset starta måndag med forelesning av Stortingets mest erfarne politikar, nemleg Per Kristian Foss, som tala om budsjettarbeid. FrP sit med leiaren av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen, som orienterte om den komiteen sitt arbeide. Måndag starta også høyringa om statens eigarskap i ulike selskap, så fokuset låg mykje på det! Og som han sa: Det låg eit univers mellom korleis opposisjon og posisjon oppfatta denne saka!
Måndagen vart avslutta med middag i kjellaren, men før det, fekk eg ei flott omvisning i bygget av vikarierande stortingsrepresentant, Steinar Reiten - ein dyktig representant for Møre og Romsdal KrF!!!Programmet var kjempetett alle tre dagane, og tysdag må eg nok sei valforskar Bernt Aardal var mest interessant! Om det var pga det suspekte kartbiletet han hadde laga for å illustrere korleis ein kan teikne eit politisk kart - og kart over Sunndal låg ytst - skal vere usagt! Men i eit valår - berre drøye fem månadar att til valdagen  - er det jo prognosar på kva folk vil stemme som er interessant!


Onsdag var vi med på spontanspørretimen, og det var interessant, ja, mesta artig, å sitje på galleriet då partileiar Knut Arild Hareide stilte statsminister Jens Stoltenberg til veggs om familiepolitikken og valfridom! Svaret Stoltenberg ga, ga Hareide grunn til å seie eit halleluja - noko stortingspresident Dag Terje Andersen kunne stadfeste var eit parlamentarisk uttrykk!
Det er ikkje lov å ta bilete med mobilkamera i stortingssalen, fordi telefonen skal vere avslått, så derfor har eg ikkje bilete frå akkurat det, men det er mogleg det dukkar opp på e-post til meg!
Etter spørjetimen var vi på omvisning i Stortinget - ikkje mykje ulik den eg fekk med Steinar på måndag! Her kjem eit glimt frå den!

Anne Tingelstad Wøien frå SP orienterte om komitearbeid. 


På Minitinget kan elevar på vidaregåande komme og prøve seg som stortingspolitikarar!

Omvisning i det nedlagte Lagtinget.


Måleriet av Anna Rogstad, første kvinna som fekk plass på Stortinget.

Omvisning i Eidsvollsalen.

Kopi av signeringa av Grunnlova er utstilt i ein monter. Neste år -
på 200-årsjubileet vil orginalen bli utstilt!


Biletegalleri av dei som møtte på Eidsvoll i 1814. I midten ei liste over haugianarane
som ikkje ville bli avbilda, og dei som det er silhuettbilete av,
var fiskarar og bønder som ikkje hadde råd å ta fotografbilete av seg.

Kongeportrett.


Kongeportrett.


Legg inn en kommentar

Etiketter