Totalt antall sidevisninger

søndag 17. mars 2013

Vestanfor Atlanterhavsryggen og austanfor Kaukasus!

I kveld kom eg heim frå eit begeistrande årsmøte i Møre og Romsdal KrF! Også denne gongen kjende eg at det er der plassen min er, og det er der eg brukar tid, krefter og ressursar! Det er begeistrande å høyre partileiar Knut Arild Hareide stå og fortelje om kvifor Noreg treng ei ny regjering til hausten, og det er endå meir begeistrande å høyre lang levd erfaring fortalt av tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik! Han snakka først og fremst om menneskerettigheiter og fredsarbeid grunna i tanka at alle mennesker er født like - livet er heilagt og ukrenkeleg!

Det er her KrF er på heimebane, for sjølv om det til sjuande og sist er politikk Bondevik snakkar om når han snakkar om det å skape fred i land som har levd under mange års diktatur, så er det og ideologi som går rett inn i KrFs sentrum! Vi som bur i trygge, fredelege Noreg har eit ansvar for at andre og skal kunne få leve i fred i eit demokratisk samfunn!

Trudde du denne begeistringa mi kom over natta for at KrF gjorde eit veldig godt val i Kristiansund og Aud Inger Aure vart ordførar i byen medan eg budde der i 1995??? Nei, langt i frå! Og kvifor KrF, kva er det eigentleg med Ingunn og KrF?

Eg skal vel kanskje vere forsiktig med å leggje tyngda på lærdommen om 1.mai som arbeidsdag heller enn arbeidarane sin frigjeringsdag, men det har og vore med å forme meg! Ein bonde kan faktisk ikkje ta fri om dagen heiter 1.mai! Uansett var vi no berre seks menneske som budde på Hoemsetra, så det var ingen som vart krenka av at dagen var avsett til potetsetting!

Heime på Hoemsetra skal det liggje ein diplom frå Redd Barna frå eg var 11 år gammal - eg hadde holdt basar og fått inn nokre kroner! Eg skal og ha ein diplom til frå Redd Barna frå eg var 12 år gammal: eg hadde laga avis - trykt på stensilark som var vanleg då! Eg trur det var stensilert opp i ti eksemplar, og gjekk unna "som hakka møkk"! Altså - heilt store summen inn i kassa til Redd Barna var det ikkje, men iveren etter å gjere noko for dei som ikkje hadde det så bra, var tent!
Eit år eller to seinare var det sjekking av sur nedbør gjennom laurdags-Barnetimen i radioen (nei, det var ikkje sur nedbør i dalføret rundt Eikesdalsvatnet! Eikesdalsvatnet var Noregs reinaste innsjø - 28 meter klar sikt - for ein del år tilbake!)! Seinare kom engasjementet rundt Ikke mobb kameraten min-kampanjen og eit visst engasjement mot apartheid!
Då eg var 16 år gammal bestemte eg meg for at eg var mot abort! Og førsteåret på vidaregåande var eg den einaste i min klasse som stemte KrF på skulevalet! Og eg var ikkje kristen ein gong! Som blodfersk nyveljar stemte eg KrF ved stortingsvalet i 1989! Det var det året Carl I Hagen stakk innom Molde i valkampen, og på mitt spørsmål om kva han ville gjere med bøndene når alle gardsbruka vart nedlagt, berre kom med eit utydeleg babbel! Ikkje visste vel eg i 1989 at eg meir eller mindre skulle prate profetisk! Det er jammen ikkje mange gardsbruk att!

Det som slår meg med desse historiene frå oppveksten min er at sjølv om eg vaks opp på den avsidesliggjande garden Hoemsetra ved Eikesdalsvatnet - eg måtte bruke ferge om eg skulle nokon stad - så kunne eg likevel lyfte hovudet og få eit vidsyn som gjekk langt lenger enn dei høge fjella rundt vatnet var synlege! Når eg tenkjer tilbake på det, eg er stolt over kor viktige dei hendingane har vore i forminga av meg som eit samfunnsinteressert menneske!

Altså - som medlemmar av det frie, demokratisk Noreg har vi eit ansvar om å flytte oss ut av den lille navla vi bor i for å lyfte auga og få eit vidsyn som går vest for Atlanterhavsryggen, sør for Middelhavet og aust for Kaukasus! Det er det norske samfunnet sitt ansvar, og det er enkeltmennesket sitt ansvar! Ein treng ikkje å vere politikar for å utrette noko - alle har eit ansvar!

Med det for auget gler eg meg veldig til å fare på lærarkurs på Stortinget som startar måndag og lære meir om demokrati! Det skal bli kjekt med ein avstikkar til hovudstaden, og sjølvsagt skal eg sjå innom partivenene mine - samme kor tett program det er!


Partileiar Knut Arild Hareide og fylkesleiar Arild Iversen.


Tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevil talte om menneskerettigheiter!


Solid møteleiing av Victoria Tornes og Paul Kristian Hovden!

Arild Iversen og vikarierande stortingsrepresentant Steinar Reiten! Ikkje rart ein blir begeistra med så mange dyktige folk i rundt seg!!!

Legg inn en kommentar

Etiketter